Tăng lương lao động Đài Loan lên 23100 đài tệ

0
1307
tăng lương cơ bản lao động đài loan 2019

Lương cơ bản của lao động nước ngoài trong đó có lao động việt nam làm việc tại đài loan đã chính thức được tăng từ mức 22000 lên 23100 kể từ ngày 1/1/2019. Đây là tin hết sức vui mừng cho những lao động việt nam đang làm việc tại đài loan.

Ngày 16/8/2018, hội đồng tiền lương của đài loan họp lần thứ 33 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với lao động thuộc diện lao động nước ngoài làm việc tại đài loan.

Kể từ ngày 1.1.2019 lương cơ bản tháng của người lao động đài loan tăng từ 22000 lên 23100 đài tệ. Đối với lương tính theo tăng ca thì được điều chỉnh từ 140 đài tệ một giờ lên 150 đài tệ một giờ