Làm giấy xác nhận không tiền án tiền sự (giấy tư pháp) ở đâu?

0
24214

Tại công an tỉnh đăng ký làm giấy tư pháp gọi chính xác là giấy xác nhận không tiền án tiền sự. Lưu ý giấy xác nhận không tiền án tiền sự này làm tại công an tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chứ không phải làm tại huyện hay xã, giấy này có thời hạn 6 tháng.

Lưu ý với một số người lao động mới lần đầu tham gia chương trình đi xuất khẩu lao động đài loan không để ý và làm giấy tư pháp ở địa phương như phường hay xã,…nơi cứ trú…giấy tư pháp này là chưa hợp lệ mà bắt buộc phải lên đăng ký và làm giấy xác nhận không tiền án tiền sự này ở tại Công an tỉnh.

Giấy tư pháp hay gọi là giấy xác nhận không tiền án tiền sự bao gồm các thông tin như: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, chứng minh nhân dân số bao nhiêu, cấp ngày nào, tại đâu, họ tên cha và họ tên mẹ…

Chú ý quan trọng là thông tin trong chứng minh nhân dân của người lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động đài loan luôn phải khớp với thông tin trong giấy xác nhận không tiền án tiền sự này, nếu lệch hoặc sai một dấu cũng đều không được chấp thuận, do đó người lao động cần kê khai thông tin chính xác trên công an tỉnh khi đi đăng ký làm giấy xác nhận tiền án.

>> Những thủ tục giấy tờ người đi lao động đài loan cần có?

LEAVE A REPLY